Ο.Ε.Ε. – Τι ισχύει για τις τάξεις σήμερα μετά την τροποποίηση του Ν2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998

Για να ενημερωθείτε για τις νέες διακρίσεις των τάξεων που ισχύουν σύμφωνα με τον νόμο 4152/2013 τεύχος Α /ΦΕΚ 107, της  υποπαραγράφου Η2 “Τροποποίηση του Ν2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998”

Ν2515/1997  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΟΥ       Ν4152/2013 Ν2515/1997   ΜΕΤΑ  ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΟΥ Ν 4152/2013 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ Ν4152/2013  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΚΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΛΟΓΙΣΤΗ
ΜΕΛΗ  ΟΕΕ  -ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  ΑΕΙ  ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ  ‘ΤΑΞΗ  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ Β  ΤΑΞΗ  ΧΩΡΙΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  Β ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ Ε
Β  ΤΑΞΗ  ΜΕ  ΔΙΕΤΗ (2) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ     Γ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΔΙΕΤΟΥΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β   ΤΑΞΗΣ   ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ Ε                                                                      ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΝΑ  ΑΣΚΟΥΝ  ΤΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    (VI  ΤΗΣ ΠΑΡ 6)
Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ  (3) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ          B   ΤΑΞΗΣ Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ  (3) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β  ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ  ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Α ΤΑΞΗΣ  ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  ΤΕΙ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ  ‘ΤΑΞΗ  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ Β  ΤΑΞΗ  ΧΩΡΙΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  Β ΤΑΞΗ  ΚΑΙ ΜΕ  ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ   ΤΡΙΕΤΟΥΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Β ΤΑΞΗΣ  ΑΠΟΚΤΟΥΝ Α  ΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  ΤΗΣ  ΠΕΡ Ε
Β ΤΑΞΗ  ΜΕ  ΤΕΤΡΑΕΤΗ  (4)   ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ         Γ  ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΔΙΕΤΟΥΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β   ΤΑΞΗΣ   ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ Ε                                                                      ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΝΑ  ΑΣΚΟΥΝ  ΤΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    (VI  ΤΗΣ ΠΑΡ 6)
Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ    (4)  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ   Β  ΤΑΞΗΣ Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ  (3) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β  ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ  ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Α ΤΑΞΗΣ  ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  ΤΕΙ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ  ‘ΤΑΞΗ  ΜΕ  ΔΙΕΤΗ  (2)  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ Β  ΤΑΞΗ  ΧΩΡΙΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  Β ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Β  ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ          Α ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ Ε
Β ΤΑΞΗ  ΜΕ  ΠΕΝΤΑΕΤΗ  (5)  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ  (3) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β  ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΔΙΕΤΟΥΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β   ΤΑΞΗΣ   ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ Ε                                                                      ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΝΑ  ΑΣΚΟΥΝ  ΤΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    (VI  ΤΗΣ ΠΑΡ 6)
ΜΗ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Γ    ΤΑΞΗ                                                                   ΜΕΤΑ  ΑΠΌ ΠΕΝΤΑΕΤΗ  (5)  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Δ  ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ  Β  ΤΑΞΗ
ΚΑΤΟΧΟΙ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ     Δ  ΤΑΞΗ                                                  ΜΕΤΑ  ΑΠΌ  ΔΩΔΕΚΑΕΤΗ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ    (12)   ΩΣ  ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Β ΤΑΞΗ    ΜΕΤΑ  ΑΠΌ  ΕΠΤΑΕΤΗ  (7)  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ  Β  ΤΑΞΗ
ΚΑΤΟΧΟΙ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ   ΛΥΚΕΙΟΥ Η  ΕΝΙΑΙΟΥ   ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ   ΚΛΑΔΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ     Δ  ΤΑΞΗ                                                                  ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΔΕΚΑΕΤΗ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ    (10 )   ΩΣ  ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Β ΤΑΞΗ    ΜΕΤΑ  ΑΠΌ ΕΞΑΕΤΗ  (6)    ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ  Β  ΤΑΞΗ
ΚΑΤΟΧΟΙ  ΠΤΥΧΙΟΥ  ΙΕΚ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΛΚΕΠΑ     Δ  ΤΑΞΗ                                                  ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΟΚΤΑΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ    (8 )   ΩΣ  ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Β ΤΑΞΗ    ΜΕΤΑ  ΑΠΌ ΠΕΝΤΑΕΤΗ  (5)     ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ  Β  ΤΑΞΗ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ  ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  ΤΟΥΠ.Δ. 38/2010 Β  ΤΑΞΗ  ΧΩΡΙΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ  (3) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β  ΤΑΞΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ  ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ  ΤΡΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΤΟΣ 1965 ΜΕΧΡΙ 30/4/1977 Α  ΤΑΞΗ ΙΣΧΥΕΙ  ΜΕΧΡΙ  1  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ  ΣΤΗΝ  Α  ΤΑΞΗ                   ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΝΑ  ΑΣΚΟΥΝ  ΤΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    (VI  ΤΗΣ ΠΑΡ 6)
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ  ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ  ΤΡΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΌ  25/7/1997 Γ  ‘ ΤΑΞΗ ΙΣΧΥΕΙ  ΜΕΧΡΙ  1  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013 ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ Β ΤΑΞΗ  ΧΩΡΙΣ  ΌΜΩΣ   ΝΑ    ΕΊΝΑΙ  ΣΑΦΕΣ   ΌΤΙ  ΑΣΚΟΥΝ  ΤΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Share
Δημοσιεύτηκε στο Νομοθετικά, Όλα τα άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

2 × four =