Καθυστερεί η επιστροφή του ΦΠΑ

Από 56 έως και 1.126 ημέρες ή τρία χρόνια περιμένουν χιλιάδες επιχειρήσεις να τους επιστρέψει η εφορία το ΦΠΑ που δικαιούνται, την ώρα που η αγορά αναζητά απεγνωσμένα «ενέσεις» ρευστότητας, η πραγματική οικονομία βυθίζεται στην ύφεση και το ένα “λουκέτο” διαδέχεται το άλλο.

Σύμφωνα με τη “Ναυτεμπορική”, τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το… υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά τις επιστροφές ΦΠΑ προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, από τα οποία πιστοποιούνται μάλιστα οι σημαντικές καθυστερήσεις, είναι αποκαλυπτικά:

-το Δημόσιο πρέπει να επιστρέψει ΦΠΑ ύψους 1,2 δισ. ευρώ,

-περίπου 7.800 επιχειρήσεις περιμένουν να λάβουν επιστροφές φόρου, ενώ οι 5.310 εταιρείες περιμένουν πάνω από 120 ημέρες για να εισπράξουν το ΦΠΑ που δικαιούνται από το Δημόσιο,

-62 επιχειρήσεις περιμένουν περισσότερα από τρία χρόνια για να λάβουν επιστροφές ΦΠΑ 4,2 εκατ. ευρώ από ΔΟΥ της Αθήνας,

-η ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης δεν έχει αποδώσει ακόμα 1.194 ευρώ σε μία επιχείρηση που είναι και η μοναδική που έχει υποβάλει αίτηση επιστροφής εδώ και τρία χρόνια,

-η ΔΟΥ Σερρών κατέβαλε ΦΠΑ ύψους 651.173 ευρώ σε 56 ημέρες.

Είναι αξιοσημείωτο, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ότι οι περισσότερες αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ έχουν υποβληθεί στη ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά, καθώς ανέρχονται σε 1.480, με αιτούμενο ποσό επιστροφής τα 30,6 εκατ. ευρώ και χρόνο επιστροφής που ξεπερνά τις 450 ημέρες. Θα πρέπει να αναφερθεί, εξάλλου, ότι η ΦΑΕ Πειραιά θα πρέπει να επιστρέψει 102,1 εκατ. ευρώ σε 551 δικαιούχους.

Από την άλλη πλευρά, η ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών θα πρέπει να επιστρέψει το επόμενο διάστημα ποσό ύψους 377,7 εκατ. ευρώ σε 892 φυσικά πρόσωπα, τα οποία όμως θα περιμένουν περισσότερο από 450 ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να δημοσιοποιήσει τις επόμενες ημέρες το νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ο οποίος όχι μόνο θα απλοποιεί τις διαδικασίες και θα περιορίζει τη σημερινή γραφειοκρατία στις συναλλαγές με την εφορία, αλλά ταυτόχρονα θα βάζει «τέλος» στις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα για τις επιστροφές φόρων.

Το ανώτατο μάλιστα χρονικό όριο, σύμφωνα με το νέο Κώδικα, θα είναι οι 3 μήνες, ενώ παράλληλα θα προβλέπει ότι τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για ανεξόφλητες οφειλές προς το Δημόσιο θα ενεργοποιούνται μετά την πάροδο 30 ημερών από την προθεσμία πληρωμής.

Όσον αφορά στα πρόστιμα που θα επιβάλλονται, θα είναι εκλογικευμένα, προκειμένου οι υπόχρεοι, όπως έχει ήδη επισημάνει η “Ναυτεμπορική”, να μπορούν να ανταποκριθούν, ενώ θα επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις:

-εάν δεν υποβληθεί φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα,

-εάν δεν υποβληθεί δήλωση παρακράτησης φόρου εμπρόθεσμα,

-εάν δεν παρακρατηθεί φόρος,

-εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση σε αίτημα πληροφοριών της Φορολογικής Διοίκησης,

-εάν ο υπόχρεος αρνηθεί συνεργασία στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,

-εάν δεν εγγραφεί ως φορολογούμενος ή

-εάν δεν συμμορφωθεί με κάθε υποχρέωση για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων.

Θα πρέπει μάλιστα να αναφερθεί ότι τα πρόστιμα για τις ανωτέρω παραβάσεις προσδιορίζονται σε:

-300 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,

-1.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και

-2.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Σε περίπτωση υποτροπής του φορολογούμενου στην ίδια παράβαση εντός πέντε ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στη διπλάσια αξία του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης διάπραξης παράβασης ιδίου τύπου εντός πέντε ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στην τετραπλάσια αξία του αρχικού προστίμου.

“Βουλιάζουν” τα έσοδα, αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα

“Μαύρη τρύπα” που ξεπερνά τα 550 εκατ. ευρώ καταγράφουν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο πεντάμηνο, καθώς μόνο οι απώλειες των ΔΟΥ υπολογίζονται σε 370 εκατ. ευρώ, στα οποία φυσικά θα πρέπει να προστεθεί η υστέρηση περίπου 135 εκατ. ευρώ από τις εισπράξεις των τελωνείων και χωρίς τον υπολογισμό των μη φορολογικών εσόδων.

Από την άλλη πλευρά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη εξακολουθούν να καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αφού ήδη ανήλθαν στο τέλος Μαΐου στα 59,16 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 874,1 εκατ. ευρώ από τον Απρίλιο. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εν λόγω αύξηση προέρχεται, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από μη καταβληθέντα πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΒΣ περίπου 281,6 εκατ. ευρώ, καθώς και άλλα μη φορολογικά έσοδα ύψους 486,2 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι από τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη, τα 11,7 δισ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, τα 16,5 εκατ. ευρώ έμμεσους (ΦΠΑ ύψους 13,1 δισ. ευρώ είναι απλήρωτο), ενώ μόνο το Μάιο δεν πληρώθηκε βεβαιωμένος ΦΠΑ 135,5 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, με βάση τα οριστικά στοιχεία του υπουργείου, για το μήνα Μάιο 2013, οι ΔΟΥ επιδίωξαν την είσπραξη βάσει στοχοθεσίας, 2,37 δισ. ευρώ, ενώ τελικά εισέπραξαν 2,04 δισ. ευρώ, ήτοι 14% απόκλιση σε σχέση με το στόχο. Ως εκ τούτου, και βάσει των οριστικών στοιχείων, για το πεντάμηνο 2013 οι ΔΟΥ επιδίωξαν την είσπραξη 10,54 δισ. ευρώ, ενώ εισέπραξαν 10,17 δισ. ευρώ, ήτοι 3,5% απόκλιση σε σχέση με το στόχο του προϋπολογισμού.

Στον αντίποδα και σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις ΦΠΑ, για το μήνα Μάιο 2013 παρατηρείται υπερκάλυψη 4,9% του στόχου που είχε τεθεί στις ΔΟΥ για το συγκεκριμένο διάστημα.

Αναλυτικότερα, τα συνολικά έσοδα προϋπολογισμού προ μείωσης επιστροφών για το μήνα Μάιο 2013 ανέρχονται σε 3,56 δισ. ευρώ, οι επιστροφές διαμορφώθηκαν σε 0,16 δισ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα σε 3,40 δισ. ευρώ, ήτοι ποσοστό μείωσης 3,11% σε σχέση με τα καθαρά έσοδα Μαΐου 2012.

Η βασική αιτία, σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, για την ανωτέρω μικρή υστέρηση των εσόδων, εντοπίζεται στο γεγονός ότι παρατηρείται μεγάλη μείωση στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων.

Συγκεκριμένα, το μήνα Μάιο 2013, έχουν εισπραχθεί 305 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με αυτά που εισπράχθηκαν το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, κυρίως εξαιτίας της παράτασης υποβολής που δόθηκε.

Εκτός στόχων το 40% των κρατικών φορέων

Η παρακράτηση των κρατικών επιχορηγήσεων και η ύφεση οδηγούν εκτός στόχων τους προϋπολογισμούς του 40% των κρατικών φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, από το σύνολο των φορέων με προϋπολογισμό άνω των 20 εκατ. ευρώ, που υποχρεούνται να υποβάλουν τριμηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους, προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

-Τρεις φορείς (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΚΑΝΑ) δεν έχουν υποβάλει στοιχεία για τους στόχους (11,1%).

-Δύο φορείς (ΕΟΤ και ΜΟΔ Α.Ε.) έχουν υποβάλει στοχοθεσία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβάλει τις πραγματοποιήσεις του 1ου τριμήνου 2013 (7,5%).

-Έντεκα φορείς βρίσκονται εντός του στόχου (40,7%).

-Έντεκα φορείς παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση από το στόχο (40,7%).

Ωστόσο, για τα Νομικά Πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση, το ΥΠΟΙΚ διευκρινίζει πως στους περισσότερους φορείς η κύρια αιτία απόκλισης είναι τα μειωμένα, σε σχέση με το στόχο, έσοδα.

Αυτό οφείλεται στη μη λήψη των επιχορηγήσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στην υστέρηση αποδόσεων και στην υστέρηση των ίδιων εσόδων τους, όπως στο Πράσινο Ταμείο, λόγω μειωμένης ανταπόκρισης των πολιτών στις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα κτίσματα και τους ημιυπαίθριους χώρους, και στη Εθνική Λυρική Σκηνή λόγω ματαίωσης παραστάσεων.

Ακόμη, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στον Ειδικό Λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η απόκλιση οφείλεται, κυρίως, στα αυξημένα έξοδα σε σχέση με το στόχο τους.

Share
Δημοσιεύτηκε στο Κ.Φ.Α.Σ. - Φ.Π.Α., Όλα τα άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

fifteen + 6 =